PETÍCIA ZA ZACHOVANIE VOĽNÉHO PREDAJA A POUŽÍVANIA ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY NA SLOVENSKU

Petícia za zachovanie predaja a používania zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3 so súčasne schválenými podmienkami, upravenými zákonom 58/2014 Z.Z.

Petícia za zachovanie voľného predaja a používania pyrotechniky na Slovensku vznikla za účelom ponechania súčasných podmienok predaja a používania zábavnej pyrotechniky, ktoré sú už teraz najprísnejšie spomedzi krajín V4. Napriek tomu hrozí, že zábavná pyrotechnika kategórií F2 a F3 bude na Slovensku zakázaná úplne. V praxi to znamená, že budú zakázané všetky ohňostroje, petardy, rakety, rímske sviece či väčšie prskavky. Tento zákaz sa však dotkne aj časti detskej pyrotechniky.

Preto, ak si chcete ponechať možnosť slobodnej voľby a pyrotechnikou si spríjemniť svadbu či oslavu nového roka, je nutné, aby ste podporili túto petíciu nielen svojím podpisom, ale aj jej zdieľaním.