Voľný predaj zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 je možný od 1.decembra do 31. decembra.  Nákup týchto výrobkov od 1.januára do 30.novembra, je možný s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti /ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu bydliska, miesto použitia, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov, čas predpokladaného začiatku a trvania/.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na nákup na firmu /živnosť/.

Súhlas si viete jednoducho vybaviť na príslušnom Obecnom Úrade – vytlačiť vzor ŽIADOSTI a SÚHLASU. ŽIADOSŤ