0.00

Nie je na sklade

Popis

DELOVÁ RÁNA – petardy so zápalnou šnúrou

Petardy sú najpoužívanejšie zábavná pyrotechnika. Petardy DELOVÁ RÁNA sú najvyhľadávanejšie hlavne počas vianočných sviatkov a osláv príchodu nového roka.

Extra kvalitná petarda(so zeleným svetlom na začiatku), s plastovou upchávkou, 120 Decibelov

4ks v balení

Kategória nebezpečnosti: 3

Bezpečnosť zábavnej pyrotechniky:

Pri používaní zábavnej pyrotechniky vždy myslite na vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho majetku. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie a s pyrotechnikou manipulujte opatrne. Zábavnú pyrotechniku skladujte s dôrazom na to, že ide o horľavý materiál. Nepoužívajte pyrotechniku po dobe exspirácie.

HĽADÁTE INÉ PETARDY?

Poradca pri výbere ohňostroja

Každá pyrotechnika obsahuje niekoľko doležitých údajov, ktorými sa označujú jej vlastnosti. Preto je pri výbere ohňostroja doležité rozumieť tymto pojmom.
  • Počet rán

    Počet rán je údaj, ktorý udáva počet výstrelov ohňostroja od jeho odpálenia až do zhorenia.

  • Množstvo zlože

  • Priemer mažiara

  • Počet efektov

  • Kategória nebezpečnosti