Popis

ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA ŽABÁK

Bezpečná a jednoduchá pyrotechnika pre deti – to je Žabák. Obsahuje 12ks pásikov dlhých 27cm, ktoré po zapálení začnú “skákať” a vydávať praskajúce zvuky.

HĽADÁTE INÚ DETSKÚ PYROTECHNIKU?

Poradca pri výbere ohňostroja

Každá pyrotechnika obsahuje niekoľko doležitých údajov, ktorými sa označujú jej vlastnosti. Preto je pri výbere ohňostroja doležité rozumieť tymto pojmom.
  • Počet rán

    Počet rán je údaj, ktorý udáva počet výstrelov ohňostroja od jeho odpálenia až do zhorenia.

  • Množstvo zlože

  • Priemer mažiara

  • Počet efektov

  • Kategória nebezpečnosti