11% Zľava

Product Description

Efekt: 11 rôznych efektov

Počet rán: 88

Dĺžka efektu: 80 sekúnd

Priemer mažiara: 25 mm

Kategória nebezpečnosti: 3

Poradca pri výbere ohňostroja

Každá pyrotechnika obsahuje niekoľko doležitých údajov, ktorými sa označujú jej vlastnosti. Preto je pri výbere ohňostroja doležité rozumieť tymto pojmom.
  • Počet rán

    Počet rán je údaj, ktorý udáva počet výstrelov ohňostroja od jeho odpálenia až do zhorenia.

  • Množstvo zlože

  • Priemer mažiara

  • Počet efektov

  • Kategória nebezpečnosti