9% Zľava

Popis

ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA GUĽOVÉ BOMBY – 4 KS

Zábavná pyrotechnika je obľúbená hlavne na silvestra. Táto pyrotechnika je sprevádzaná silným zvukovým a svetelným efektom.

OBSAH BALENIA ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY:

Jedno balenie obsahuje guľové bomby s kalibrom 30 mm. Súčasťou balenia je odpaľovací mažiar.

KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI: F3

BEZPEČNOSŤ ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY:

Pri používaní zábavnej pyrotechniky vždy myslite na Vašu bezpečnosť a bezpečnosť Vášho majetku. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie a s pyrotechnikou manipulujte opatrne. Zábavnú pyrotechniku skladujte s dôrazom na to, že ide o horľavý materiál. Nepoužívajte pyrotechniku po dobe exspirácie.

 

 

Poradca pri výbere ohňostroja

Každá pyrotechnika obsahuje niekoľko doležitých údajov, ktorými sa označujú jej vlastnosti. Preto je pri výbere ohňostroja doležité rozumieť tymto pojmom.
  • Počet rán

    Počet rán je údaj, ktorý udáva počet výstrelov ohňostroja od jeho odpálenia až do zhorenia.

  • Množstvo zlože

  • Priemer mažiara

  • Počet efektov

  • Kategória nebezpečnosti